Wypełnij formularz reklamacyjny

  Data reklamacji

  Nazwa podmiotu zgłaszającego reklamację
  Imię i nazwisko zgłaszającego

  Numer tel. kontaktowego
  E-mail


  Adres

  Data WZ przyjęcia produktu przez Zgłaszającego
  Data nabycia produktu (Faktura zakupu reklamowanego produktu)

  Nazwa produktu reklamowanego
  Reklamowana ilość

  Opis przedmiotu reklamacji
  Kiedy wady zostały stwierdzone i w jakich okolicznościach?

  Działania naprawcze / żądanie reklamującego