Skip to main content

Wypełnij formularz reklamacyjny

  Data reklamacji
  Nazwa podmiotu zgłaszającego reklamację
  Imię i nazwisko zgłaszającego
  Numer tel. kontaktowego
  E-mail
  Adres
  Data WZ przyjęcia produktu przez Zgłaszającego
  Data nabycia produktu (Nr. faktury zakupu reklamowanego produktu)
  Nazwa produktu reklamowanego
  Reklamowana ilość
  Opis przedmiotu reklamacji
  Kiedy wady zostały stwierdzone i w jakich okolicznościach?
  Działania naprawcze / żądanie reklamującego